Sökmotorsmarknadsföring

SEM står för Search Engine Marketing och är precis som det låter annonser i sökmotorer. När vi hjälper dig med sökmotormarknadsföring skapar vi annonser anpassade efter dina affärsmål och din e-handel.

SEM-annonsering på Google Ads eller Bing Ads

Metoderna som används hos oss bygger på att allt vi gör ska kunna mätas. Och med den hållningen tar vi endast beslut som är baserad på data. Våra certifierade SEM-experter har mångårig erfarenhet av att hantera sökordsoptimering för e-handlare av alla storlekar.

Vi har testat många olika strategier vilket gjort att vi lärt oss vad som funkar för de flesta branscher. Vi kan hjälpa dig med allt från förstudie, kom igång-paket eller löpande optimering för att du ska nå, och förbättra, din målsättning. Vill du maximera antalet relevanta besökare i din webbshop? Läs vidare.

Förstudie

När vi gör en förstudie undersöker vi vilka sökord som är relevanta för din e-handel. Vi presenterar information om estimerade trafikvolymer per månad och den förväntade kostnaden per klick. Därefter skapar vi olika uppsättningar av hur många klick du förväntas få (CTR), hur många beställningar som beräknas läggas och till vilket snittordervärde. Till sist slår vi ihop alla data för att identifiera vilka sökord du bör fokusera på för att hålla din budget och ditt lönsamhetskrav.

Kampanjstruktur (Google Ads-uppsättning)

De sökord som identifierats i sökordsanalysen granskas för att därefter bygga en kampanjstruktur som ger rätt förutsättningar för att din e-handel ska nå framgång. Vår metod innebär att vi segmenterar alla sökord i rätt fack för att nå högsta möjliga kvalitetsresultat (Quality Score). Vi ser till att ni betalar så lite det är möjligt per klick genom att anpassa annonserna så att de blir relevanta. Du ges även rätt förutsättningar för att kunna skapa nya annonser löpande med automatiserade rutiner. Vi grupperar de sökord som är likvärdiga för att optimera datainsamlingen. Det innebär att vi snabbare kan ta datastyrda beslut vilket i sin tur hjälper både manuell optimering och algoritmer som bygger på statistik.

Annonser och annonstillägg

För att du ska få relevant trafik till lägsta möjliga kostnad skapar vi annonser och annonstillägg anpassade efter dina sökord. För att dra nytta av Googles optimeringsalgoritmer skapar vi flera olika varianter av annonserna. De olika annonserna har olika budskap och landningssidor och genom Googles optimeringsalgoritmer roterar annonserna för att vi ska kartlägga vilken eller vilka som fungerar allra bäst. Vi drar även nytta av alla annonstillägg som finns. Det gör att ni ges möjlighet att ta så mycket exponeringsutrymme som möjligt för att maximera antal relevanta besökare. För att kontinuerligt förbättra din målsättning skapar vi kontinuerligt nya annonser.

Optimering

Våra experter håller full koll på din sökordsannonsering för att säkerställa att du förbättrar din målsättning genom att optimera mot rätt nyckeltal. Vi analyserar löpande din trafik med:

  • Budjusteringar: Sökord, annonsgrupper och kampanjer för att driva lönsamhet genom budjusteringar eller nya -bugivningsalgoritmer.
  • Sökord: Söktermer för att identifiera så kallade negativa sökord och nya sökord som exempelvis Long tail som kan få mer relevanta annonser och landningssidor.
  • Annonser: Vi optimerar annonser för att låta de bästa annonserna få större visningsandel. Vi testar kontinuerligt nya annonser med nya budskap eller landningssidor.
  • Nya funktioner: För att du ska få ett försprång mot dina konkurrenter ser vi alltid till att du har de senaste funktionerna.

Uppföljning av insats

Vi ger dig löpande rapporter som visar hur sökordsannonseringen presterar med viktiga nyckeltal och mål. Rapporterna blir och är underlaget för att kunna ta datastyrda beslut. Du ges alltså information om vilka delar som fungerar bra, och vilka som behöver förbättras.

Vill du ha hjälp med sökmotormarknadsföring?

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med SEM. Vill du sätta igång? Hör av dig till oss så påbörjar vi arbetet mot fler besökare i din webbshop!

Kontakta oss