NÅGRA AV VÅRA REFERENSER

Över 1300 företag av varierande storlek använder våra produkter och tjänster för sin löpande verksamhet.

Comhem Företag

Genom sin webbutik på eValents Magento-lösningar erbjuder Com Hem höghastighetsbredband samt fast och mobil telefoni till företagsegmentet. Com Hem Företag erbjuder prisplaner för både små och stora företag.

Gå till referens

Harald Nyborg

Harald Nyborg hette en duktig dansk handelsman när förra seklet var ungt. 1904 fick han tillstånd till att vara köpman "utan rätt till brännvinshandel" och öppnade sitt första varuhus. Harald var dessutom en inbiten jägare och sportfiskare. 110 år senare är det fortfarande Harald Nyborgs jaktinstink...

Jfr

Sedan 2015 har vi haft ett samarbete med JFR. JFR ligger på en Magento 1 plattform med mycket modifikationer och specialutveckling.

Gå till referens