De svenska skobutikerna hade ett tufft 2018. Även marknadsledande Nilson Group tappade försäljning. ”Konsumenternas köpbeteende förändras snabbare än branschen”, säger vd Claes Meldgaard. Nilson Groups nettoomsättning sjönk med 5,7 procent till 2 138 miljoner kronor 2018.

– 2018 var ett tufft år för skohandeln på samtliga marknader som vi verkar på. I Sverige har bolagets omsättning minskat, men utvecklats bättre än marknaden (Försäljningen i skohandeln sjönk med 3,4 procent enligt Stilindex, red. anm.) I Norge och Finland har omsättningen minskat, vilket även marknaden gjort. Vårt största koncept, Din Sko, är det som presterat absolut bäst. Övriga koncept levererar i takt med marknaden, säger Claes Meldgaard.

Han ser två huvudförklaringar till den sjunkande omsättningen: ogynnsamma väderförhållanden och förändrade kundbeteenden.

– Konsumenternas köpbeteende förändras snabbare än branschen, vilket vi alla sliter med just nu. Trenden är tydlig då vi ser att trafiken till butik minskar något. Samtidigt ökar vår konvertering i butik, vilket är glädjande. Försäljningen i e-handeln utvecklas mycket positivt och våra satsningar bär frukt, säger Claes Meldgaard.

Läs mer: Nilson Group börjar sälja skor hos andra – inleder samarbete med H&M Nilson Groups rörelseresultat sjönk från 91 miljoner kronor till fyra miljoner kronor. Enligt företaget beror den sjunkande lönsamheten främst på lägre volymer i kombination med investeringar i IT och e-handel.

Nilson Groups butiker finns i dag på 216 adresser (flera butikskoncept kan vara representerade på samma adress). Under 2018 öppnade de på en ny adress och lämnade 16 lägen.

– Under kommande år kommer vi och samtliga starka retailaktörer att behöva tänka nytt för att nå ett mer attraktivt butiksnät. Detta för att svara upp mot kundernas nya köpbeteende, säger Claes Meldgaard.

Hur satsar ni framåt för att vända den negativa trenden och framtidssäkra Nilson?

– Nilson Group är störst på skor i Skandinavien och det ska vi förbli. För att lyckas med det måste vi ställa om verksamheten för att möta konsumentens nya köpbeteenden. Vi investerar nu för att göra det enklare och bättre för våra kunder att köpa skor hos oss. Arbetet går bland annat ut på att stärka våra koncept Din Sko, Skopunkten och Nilson Shoes.

Källa: Market