Boozt försäljning steg med 26 procent i andra kvartalet, samtidigt som resultatet förbättrades. ”Jag är mycket nöjd med vår starka prestation under ett utmanande kvartal”, säger vd Hermann Haraldsson.

Boozt hade en nettoomsättning på 898,7 miljoner kronor under det andra kvartalet.

Boozt.com växte med 21 procent till 831,7 miljoner kronor och outletsajten Booztlet.com ökade nettoomsättningen med 156 procent till 58 miljoner kronor.

– Tillväxten drevs både av ökad inköpsfrekvens från befintliga kunder och ett högre rekrytering av nya kunder jämfört med förra året, säger Hermann Haraldsson.

Rörelseresultatet steg från 34,1 till 48,9 miljoner kronor under andra kvartalet, vilket innebär att rörelsemarginalen stärktes från 4,8 procent till 5,4 procent.

Bruttomarginalen sjönk dock på grund av en readriven marknad.

Boozt prognosticerar en tillväxt på 27 procent under 2019, med en förbättrad rörelsemarginal.

– Vi är i god form och ser fram emot att leverera sex starka avslutande månader på året, säger Hermann Haraldsson.

I samband med kvartalsrapporten meddelade Boozt också att företagets CFO och medgrundare, Allan Junge-Jensen, lämnar företaget den sista januari 2020.

Källa: Market.se