Ökat förändringstryck i handeln enligt ny rapport får stora konsekvenser. Nästan varannan krona i sällanköpsvaruhandeln kan spenderas på nätet år 2030. Det visar nya rapporten ”Läget i handeln”. ”Även våra återhållsamma scenarier visar att konsekvenserna blir stora.”

Växande digitalisering och ökad internationell konkurrens gör att upp emot 11000 butiker i den svenska sällanköpsvaruhandeln kan försvinna till år 2030. Den prognosen ges i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln”.

Antalet anställda i handeln väntas totalt sett sjunka betydligt, men beräkningarna har ett stort spann.

Minskningen beror enligt rapporten på att antal anställda i sällanköpsvaruhandeln väntas minska med 27 000 – 55 000 till år 2030. I dagligvaru- och partihandeln väntas däremot antalet anställda fortsätta att öka något.

Det gör att handeln som helhet väntas tappa upp emot 30 000 arbetstillfällen till år 2030.

Rapporten ger för första gången en mer heltäckande bild av handeln genom att också titta på partihandeln. Vi bedömer utvecklingen i två scenarion och även de mest återhållsamma beräkningarna visar att konsekvenserna blir stora under de kommande åren, särskilt inom sällanköpsvaruhandeln, säger Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson till Market.

Den snabba e-handelstillväxten i dagligvaruhandeln väntas fortsätta. Svensk Handels prognos är att Sverige följer utvecklingen i Storbritannien, där matförsäljningen på nätet kommit längst i Europa. E-handelns andel av den totala matförsäljningen i Sverige väntas växa till mellan 10 och 15 procent till år 2030.

– Hushållens utsikter för konsumtion är fortsatta goda men konkurrensen om kunden blir tuffare. En avgörande fråga är hur mycket av e-handeln som hamnar utomlands. Mixen mellan fysisk butik, e-handel och leveranser från Sverigebaserade lager kommer att vara ett starkt erbjudande framöver, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ett förändrat konjunkturläge kan dock förändra situationen. Utöver minskad konsumtion väntas även en lågkonjunktur öka e-handeln ytterligare.

– En konjunkturavmattning kan bli en katalysator till de strukturella förändringar som sker i handeln. E-handeln är prisdriven och en lågkonjunktur kan leda till att den privata e-handelsimporten ökar ännu snabbare, säger Johan Davidson.

Men samtidigt ökar dagligvaruhandeln och e-handeln där antalet anställda väntas öka. Det gör att det totala jobb-tappet landar på "bara" 30 000 förlorade arbetstillfällen.

"Hastigheten i handelns omställning går snabbare än någonsin. Kunder kan helt enkelt jämföra varor och priser från hela världen direkt i sin mobil" skriver Svensk Handels vd Karin Johansson i ett pressmeddelande.

Källa: Svensk Handel och DI Digital