Få koncept har diskuterats mer - eller missförstått - än Supply Path Optimization (SPO) För att hjälpa till att förstå denna växande trend, publicerade PubMatic ett White Paper med titel: ”Understand Supply Path Optimization (SPO)”.

Programmerad annonsering beräknas uppgå till nästan 100 miljarder dollar globalt 2020. Eftersom utgifter varumärke fortsätter att flöda genom automatisering har inköpsgruppen drivit på ökad kvalitet och öppenhet över hela försörjningskedjan.

För att hjälpa till att ge tydligare insyn och insikter för DSPs och för att implementera SPO ger rapporten svar på följande frågeställningar:

  • Vad SPO är och hur det fungerar
  • Varför köpare använder SPO-strategier
  • Så effektivt implementeras ett SPO-program
  • Hur man mäter framgång med SPO-insatser

Ladda ner hela PubMatics "vitboken" för att lära dig hur SPO kan gynna dig och ha en positiv inverkan på annonsernas avkastning.

Länk till rapporten