Lägre priser, fler visningar och ökad interaktivitet får annonsörer att fokusera allt mer på Instagram Stories, skriver Digiday.

Trots att nyhetsflöden är de vanligaste placeringsytorna för annonser inom sociala medier, ser man en allt större förflyttning till funktionen Stories. Speciellt till Instagram Stories. Skiftet har blivit allt mer tydligt det senaste året, skriver Digiday. Det ökade intresset för Stories beror på en kombination av lägre prissättning och anpassning till användares beteenden. Enligt Mark Zuckerberg använder en halv miljard människor Storiesfunktionerna på Instagram, Messenger och Facebook varje månad. Tre miljoner annonsörer uppges samtidigt använda Stories.

Facebooks CFO, David Wehner, berättade i samband med att bolaget redovisade sitt andra kvartal i år, att priserna för att annonsera i storiesformaten sjunkit med fyra procent – samtidigt som antalet annonsvisningar sammantaget ökat med 33 procent. Den ökade mängden annonsvisningar kom framförallt från Instagram Stories, men även från Facebooks och Instagrams flöden. Sett över några år ser David Wehner att allt fler annonsörer fokuserar på Instagram Stories.

Bilden bekräftas av flera stora annonsörer, som berättar för Digiday att allt mer av sociala medier-budgeten läggs på Stories. Wallaro Media berättar att 40 procent går till stories, men att Instagramflödet forfarande prioriteras högst. Foxwell Digital, som sköter organisationen ”Facebook and Instagram Pro Ad Buyers Industry Group” – bestående av 800 medlemmar, säger att man i nuläget investerar runt 20 procent i Instagram Stories, och kring 80 procent i Instagrams och Facebooks flöden. Foxwell Digital ser emellertid att det snart kommer att ändras, och att 30 procent framöver kommer att tilldelas Stories. Mycket på grund av att kostnaden, beroende på hur man använder targeting, kan bli mvcket lägre.

Att Instagram Stories har utvecklats i en mer interaktiv riktning har lockat fler användare. Tidigare i år blev det möjligt även för annonsörer att lägga till frågor och röstningsfunktioner i annonser. Den annons som presterat bäst för Foxwell Digital är ett boomerangklipp som även innehåller en röstning.

Att Instagram Stories ska fortsätta växa som annonskanal är beroende av att formatet är enkelt att hantera för annonsörer. Det konstaterade Facebooks CCO Sheryl Sandberg i samband med att andra kvartalet redovisades.

– Vi vet att det inte räcker med att lansera nya format.Vi måste göra det lätt för annonsörer att skapa effektiva annonser. Det gör vi genom att lansera nya annonsprodukter och genom att förbättra de vi har, så att de ger mer värde till annonsörer och användare”, CCO Sheryl Sandberg

I år förväntas de digitala reklaminvesteringarna överstiga 333 miljarder dollar globalt – och mindre aktörer börjar knappa in på Facebook och Google i kampen om pengarna.

De senaste veckorna har flera stora spelare på den digitala annonsmarknaden levererat kvartalsrapporter. Det är fortfarande Google och Facebook som dominerar, men mindre aktörer är de som växer mest, och tar allt större marknadsandelar. Google och Alphabet kontrollerar 51 procent av den globala digitala annonsmarknaden, skriver CNBC, men det Snap som växer mest.

Bolagets omsättning har sedan andra kvartalet år 2018 stigit med 48 procent. Även giganterna växer emellertid: Facebook rapporterade en omsättningsökning om 28 procent, medan Google redovisade att man ökat omsättningen med 16 procent, skriver nyhetssajten.

Efter Google och Facebook rankar sig Alibaba och Amazon som de medieplattformar som äter upp mest av den digitala reklamkakan. Följer på listan gör kinesiska Baidu och Tencent.

Amazon särredovisar inte sina annonsintäkter, men de ligger under bolagets kategori ”övrigt”, som är den kategori som ökat mest: med 37 procent.

Twitter rapporterade att annonsintäkterna stigit med 21 procent jämfört med förra året. Snap går fortfarande med förlust, 255 miljoner dollar under andra kvartalet 2019. Men intresset hos annonsörerna har vuxit. Snaps momentum förklaras med förbättrade produkter som får plattformen att igen öka i popularitet hos användare. Bland annat finns nu filter som visar hur personer ser ut som det motsatta könet, eller som får användaren att se ut som en bebisversion av sig själv. Även annonsörernas möjligheter har vässats. Till exempel finns numera annonser som man inte kan hoppa över i vissa delar av Snap. Även mätmöjligheterna har utvecklats.

”Förbättringarna vi har gjort för våra annonsörer innebär större möjligheter till överblick på plattformen, vars engagemang också stiger. Det leder till allt större intäktsökningar”, sade Snaps vd Evan spiegel, när kvartalsrapporten släpptes.

Emarketer beräknar att Snap kommer omsätta 1,4 miljarder dollar i år i annonsintäkter, vilket innebär en ökning om 30 procent jämfört med 2018. Det skulle innebära att bolaget vid slutet av året har en 0,4 procentig marknadsandelen globlalt.

Amazons CFO Brian Olsavsky underströk hur plattformen lägger mer och mer fokus på annonsmöjligheter, och lyfte bland annat videoannonsering inom livesport som ett exempel.

Amazon förväntas enligt emarketer att omsätta 14 miljarder dollar vid årets slut, vilket skulle innebära en marknadsandel på 4,2 procent.

Twitter å sin sida tror man ska omsätta 3 miljarder dollar under 2019, vilket skulle motsvara en andel om 0.9 procent. Bolaget har nyligen uppdaterat sitt gränssnitt, på ett sätt som ger användare bättre möjlighet att kurera flöden. Twitters styrka, enligt emarketers analytiker Jasmine Enberg är inte räckvidden, utan det starka engagemang som finns bland användarna.

Källa: Dagen Media